COACHING & COUNSELING

Coaching vervult in toenemende mate een spilfunctie binnen het Human Resource Management. Coaching is geen hype, maar een bittere noodzaak. In een snel veranderende samenleving waarin medewerkers flexibel en doelgericht moeten werken, is koersgevende informatie van groot belang. Soms heeft de directie of het management moeite met, of ontbreekt het aan tijd om leiding te geven aan veranderingen. Doorgaans richt men zich in eerste instantie op de meest dringende taken die verricht moeten worden. In verminderde mate komt men toe aan het ontwikkelen van vaardigheden en zelfreflectie.Wij kunnen betrokkenen vanuit de praktijk begeleiden met een persoonlijk afgestemd ontwikkelingsplan. De intensiteit van de begeleiding kan variŽren van enkele weken tot meerdere maanden, uiteraard in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever.

Het magisch woord heet samenwerking, maar hoe bewerkstellig je dat mensen niet alleen samen aan het werk zijn, maar ook echt samenwerken. In ons programma werken op basis van de zes C's

Communicatie; Coordinatie; Collectiviteit; Competitie; Confrontatie en Contacten