INTERIM MANAGEMENT

Geen bedrijf kan zonder leiding. Goed management is essentieel om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Soms is er tijdelijk onvoldoende leiderschap aanwezig, of komt door ziekte of wegens disfunctioneren de continuiteit in gevaar. Op zulke momenten kunt u een beroep doen op YMC. Binnen ons bureau is een jarenlange ervaring in het adviseren en oplossen van continuiteitsproblemen beschikbaar, met name binnen de branche Bank & Verzekeringen. Indien de direktie uitvalt of ondersteuning nodig heeft, kunt u ons inschakelen voor interim management. In principe kunnen alle voorkomend werkzaamheden op directie- of managementniveau (deelterreinen) worden uitgevoerd, ook als co-manager.

Co-managers functioneren naast de leidinggevende, en behoeve niet perse specialist te zijn op het specifieke gebied van de afdeling. De co- manager treedt op als sparrinpartner voor de leidinggevende en houdt zich bezig met de effectiviteit van het werk, de motivatie en stress van de medewerkers en hun ontwikkelingsmogelijkheden, alsook met de onderlinge relaties en sfeer binnen het team