PROCEDURES

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst, een afspraak om te trachten het geschil dmv mediation op te lossen. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan.

Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan bij een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert vaak een win-win situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd, waarmee de mediation is beŽindigd.