TARIEVEN

De kosten worden berekent naar een uurtarief, afhankelijk van het belang van de zaak en ligt meestal rond de 120,- en de eventueel gemaakte kosten.

Het tarief wordt van tevoren vastgesteld in de schriftelijke mediationovereenkomst. In beginsel draagt iedere partij voor een gelijk deel bij in de kosten van de mediation. Maar het staat partijen vrij een andere afspraak te maken.