TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Onder deskundige leiding zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing voor het conflict, bij voorbeeld in geschillen binnen een onderneming of samenwerkingsverband zoals een maatschap, of bij teamconflicten.

Ook bij arbeidsconflicten in de relatie werkgever/werknemer, dan wel tussen medewerker en manager etc.

Conflicten horen bij organisaties, maar conflicten zijn duur, in termen van mensen en van middelen. Terwijl conflicten mits goed gemanaged juist veel positieve effecten met zich mee brengen zoals beweging, duidelijkheid en versterking van de relaties.

Om mensen en organisaties te laten profiteren van conflicten heb je conflictcompetente managers nodig. YOUNG ondersteunt managers in het ontwikkelen van conflictvaardigheid. Het pro en reactief management van conflicten en het conflictcoachen, het richten op het leerproces van de medewerkers zelf om conflicten op te lossen c.q. te creŽren en te gebruiken.

Conflictcoaching is onontbeerlijk voor een open cultuur in de organisatie.