TRAINING & TEAMBUILDING

Wat beweegt mensen? Waarom doen ze wat ze doen? Wij maken een analyse van de motieven van teamleden en deze worden gebruikt om een optimale synergie binnen het team te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende teamrollen (Belbin en Eneagram) noodzakelijk voor het goed functioneren van een team, ook daadwerkelijk door de leden kunnen worden vervuld. Enige aanvullende training in teambuilding, waarin teamleden leren elkaars motieven en bijdrage te herkennen en te waarderen, is hierbij meestal noodzakelijk. Wij volgen daarbij immer een twee-sporenbeleid. Enerzijds een groepsgewijze benadering met als onderwerpen, (meta) communicatie, effectief vergaderen en overleggen met elkaar, anderzijds een praktische individuele begeleiding on the job. Het motto is: Eerst anders leren denken, dan anders leren doen!

Betrokkenen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werkzaamheden en hun eigen leven.