VOORDELEN

Doordat partijen met behulp van de mediator op een andere wijze met elkaar gaan praten, verbetert ook de onderlinge relatie.

De voordelen zijn evident:

Partijen houden zelf de touwtjes in handen.
Er kan snel en informeel gewerkt worden tegen lagere kosten.
Alle aspecten van het conflict komen aan de orde.
Conflict komt niet op straat te liggen en escalatie wordt voorkomen.
Maatwerk gericht op heden en toekomst.