WAT IS MEDIATION?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarvoor de belangstelling in het zakelijke circuit progressief groeiend is. En terecht, want mediation stelt partijen in staat zelf hun conflict op te lossen, met behulp van een mediator als onpartijdig en deskundig bemiddelaar.

YMC is ingeschreven in het register van het NMI (Nederlands Mediation Instituut) een strikt onafhankelijk organisatie die toeziet op de toepassing en de kwaliteit van mediation. Bezoek de NMI website op www.nmi-mediation.nl.

Juist met mediation is er veel ruimte voor creatieve oplossingen, waarbij naast de inhoudelijke, ook de emotionele en rationele kanten van het conflict aandacht krijgen.